Διεπαφές μεγέθυνσης

Οι διεπαφές μεγέθυνσης εμφανίζονται από πολύ νωρίς με το Sketchpad και συνεχίζονται με την Smalltalk και το Spatial Dataland, τα οποία χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνική για μια πτυχή του αντίστοιχου συστήματος. Η τεχνική της μεγέθυνσης ωριμάζει με το Pad++ για τις εφαρμογές των επιτραπέζιων συστημάτων.